Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna

TARNOBRZESKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK WISŁOSAN

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. w Warszawie

Oddział w Tarnobrzegu
ul. Zakładowa 30
39-400 Tarnobrzeg
tel. +48 15 822 99 99, 823 66 88
fax +48 15 823 47 08
e-mail: biuro@tsse.pl
www.tsse.pl

 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN została utworzona w 1997 roku na terenach byłego Zagłębia Siarkowego, jako jeden z głównych instrumentów wsparcia przemian gospodarczych upadających przedsiębiorstw państwowych, działających w obszarach wydobycia i przetwórstwa siarki (okolice Tarnobrzega i Staszowa) oraz w branży metalowej (Nowa Dęba) i hutniczej (Stalowa Wola). Recesja na rynkach w tych branżach spowodowała masowe zwolnienia załóg kopalni siarki oraz w potężnych przedsiębiorstwach z branży metalowej i hutniczej.

Pozyskiwaniem inwestorów i zarządzaniem Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zajmuje się Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu. Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu. 

Od blisko 15 lat w TSSE realizowane są procedury wydawania zezwoleń i lokowania kolejnych inwestycji w strefie. Dotychczas zarządzający strefą udzielił ponad 296 zezwoleń na działalność gospodarczą na jej terenie. Aktywnie działa tu 128 przedsiębiorców, którzy reprezentują różne branże, m.in. przetwórstwo aluminium, farmaceutyki, szkło gospodarcze, elektronikę, produkcję materiałów budowlanych, meble i przemysł poligraficzny.

W znaczący sposób zmienił się wizerunek pierwotnych terenów strefy. Obecnie łączny obszar strefy wynosi 1 743 ha. Oddział ARP S.A. w Tarnobrzegu zlecił wybudowanie kompleksu nowoczesnych hal produkcyjno-magazynowych pod wynajem dla inwestorów, a także modernizację obiektów produkcyjnych i administracyjnych w strefie. Zasoby udostępniane inwestorom na terenie strefy obejmują tereny inwestycyjne, w znacznej mierze uzbrojone, budynki oraz infrastrukturę techniczną. Właścicielami tego majątku są przedsiębiorstwa działające na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w chwili jej ustanowienia oraz gminy i zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

Atuty TSSE

- Zróżnicowana terytorialnie, cenowo i logistycznie oferta inwestycyjna
- Bogata oferta nowych terenów „green field”, hal produkcyjno-magazynowych i powierzchni administracyjno-biurowych
- Funkcjonalne, oddane „pod klucz” nowe obiekty produkcyjne i magazynowe
- Wysoko oceniana kadra pracownicza w każdej branży i specjalizacji
- Szybki, tani i bezpośredni transport towarów na Wschód – szerokotorowa linia kolejowa LHS wraz z bocznicami kolejowymi
- Różnorodne formy kooperacji z istniejącymi przedsiębiorcami
- Pakiet przywilejów i zachęt podatkowych, zgodnych z prawem UE
- Dobrze przygotowane i uproszczone procedury lokowania nowych inwestycji
- Stabilne i przyjazne samorządy wspierające lokalną przedsiębiorczość
- Profesjonalizm i doświadczenie pracowników strefy – już ponad 200 przeprowadzonych procedur i wydanych zezwoleń