Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego

 

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Adres: ul. Sandomierska 25
39-400 Tarnobrzeg
Telefon / fax: (+ 48) 15 822 00 22
www.tarr.pl

email: tarr@tarr.pl

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR SA) została założona w 1993r. a jej misją jest "Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez inicjowanie, współudział, samodzielną realizację przedsięwzięć nastawionych na długoterminowe efekty ekonomiczne i społeczne oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu zapewnienia środków finansowych na realizację przedsięwzięć i działalności bieżącej Agencji".

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje szeroki wachlarz usług związanych z rozwojem lokalnym, przedsiębiorczością  i promocją regionu m.in.:
- świadczenie szerokiego wachlarza usług kierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w ramach prowadzonego Inkubatora Przedsiębiorczości - TARR SA funkcjonuje w sieci Krajowego Systemu Usług dla ww. sektora
- wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
- opracowania dokumentów strategicznych dla jednostek samorządowych
- opracowania studium wykonalności  oraz dokumentacji projektowej związanej z aplikowaniem o wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych
- świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczych oraz animacyjnych w ramach Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonującego sieci 49 jednostek tego typu w kraju
- organizację szerokiej gamy szkoleń menedżerskich dla kadr przedsiębiorstw oraz pracowników urzędów jednostek samorządowych.
Oferta TARR S.A. obejmuje również udostępnianie powierzchni biurowej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wynajem sali konferencyjnej zdolnej pomieścić 70 osób.

 

FUNDUSZ POŻYCZKOWY
dla mikro przedsiębiorców inwestujących na terenie województwa podkarpackiego
POŻYCZKI od 10 do 100 tysięcy złotych na start i rozwój FIRM

Brak kosztów związanych z udzieleniem pożyczki

Oprocentowanie: stawka IBOR (na dzień 01.04.2016 r. - 1,83% w skali roku)  + od 2% do 3% marży

Możliwość karencji w spłacie kapitału maksymalnie do 6 miesięcy

Wydatki na inwestycje:

  • zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów o charakterze/ przeznaczeniu produkcyjnym,  usługowym lub handlowym;
  • zakup środków trwałych,
  • wyposażenie w maszyny,
  • urządzenia, narzędzia pracy,
  • aparaturę,
  • środki transportu bezpośrednio związane z celem finansowanego przedsięwzięcia;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych

 

Wydatki na środki obrotowe:

(pod warunkiem, że finansować będą wydatki o charakterze  rozwojowym)

  • zakup materiałów i surowców do produkcji i usług, a także finansowanie bieżących potrzeb obrotowych, charakterystycznych dla podejmowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej,
  • środki obrotowe (zakup usług i towarów handlowych)

 

Celem Funduszu Pożyczkowego działającego przy Agencji TARR w Tarnobrzegu  jest umożliwienie rozwoju podmiotom gospodarczym zarówno tym nowo powstałym jak i tym już istniejącym na rynku, które poszukują finansowania swoich projektów. Fundusz pożyczkowy jest alternatywą dla kredytów i pożyczek oferowanych przez Banki w aspekcie zasad i sposobu ich realizacji, szybkości uzyskania środków a także indywidualnego podejścia do Klienta.

 

Kontakt:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Tarnobrzegu


ul. Sandomierska 25
(przy bramie głównej Pałacu Tarnowskich)
39-400 Tarnobrzeg
Tel: 15 822 00 22.
tel. kom 533 399 365
e-mail: p.michalik@tarr.pl